Matoušova 406

Liberec 460 07

Zobrazit

info@centrumlira.cz http://centrumlira.cz

Raná péče

Centrum LIRA, z.ú.

Matoušova 406

Liberec 460 07

Zobrazit

info@centrumlira.cz http://centrumlira.cz

Sociálně terapeutické dílny

Sdružení Tulipan, z. s.

Sokolská 113/8

Liberec 460 01

Zobrazit

machartova@sdruzenitulipan.cz http://www.sdruzenitulipan.cz

Chráněné bydlení

Sdružení Tulipan, z. s.

Sokolská 113/8

Liberec 460 01

Zobrazit

machartova@sdruzenitulipan.cz http://www.sdruzenitulipan.cz

Tísňová péče

Anděl Strážný, z.ú.

Fügn. náměstí 1808/3

Praha 2 120 00

Zobrazit

poptavka@andelstrazny.eu http://www.andelstrazny.eu

Sociálně terapeutické dílny

Společnost Dolmen, z.ú.

nám. Českých bratří 36/1

Liberec 460 05

Zobrazit

info@spolecnostdolmen.cz http://www.spolecnostdolmen.cz

Chráněné bydlení

Společnost Dolmen, z.ú.

nám. Českých bratří 36/1

Liberec 460 05

Zobrazit

info@spolecnostdolmen.cz http://www.spolecnostdolmen.cz

Podpora samostatného bydlení

Společnost Dolmen, z.ú.

nám. Českých bratří 36/1

Liberec 460 05

Zobrazit

info@spolecnostdolmen.cz http://www.spolecnostdolmen.cz

Azylové domy

Dům Naděje, z. s., Jablonec nad Nisou

Emílie Floriánové 8

Jablonec nad Nisou 466 01

Zobrazit

nadeje@nadeje.cz http://www.nadeje.cz

Noclehárny

Dům Naděje, z. s., Jablonec nad Nisou

Emílie Floriánové 8

Jablonec nad Nisou 466 01

Zobrazit

nadeje@nadeje.cz http://www.nadeje.cz

Nízkoprahová denní centra

Dům Naděje, z. s., Jablonec nad Nisou

Emílie Floriánové 8

Jablonec nad Nisou 466 01

Zobrazit

nadeje@nadeje.cz http://www.nadeje.cz

Terénní programy

Dům Naděje, z. s., Jablonec nad Nisou

Emílie Floriánové 8

Jablonec nad Nisou 466 01

Zobrazit

nadeje@nadeje.cz http://www.nadeje.cz

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domov a Centrum denních služeb, Jablonec n.N., p. o.

U Balvanu 4117

Jablonec nad Nisou 466 01

Zobrazit

info@dcjbc.cz http://www.dcjbc.cz

Centra denních služeb

Domov a Centrum denních služeb, Jablonec n.N., p. o.

U Balvanu 4117

Jablonec nad Nisou 466 01

Zobrazit

info@dcjbc.cz http://www.dcjbc.cz

Odlehčovací služby

Hospic sv. Zdislavy

Pod Perštýnem 321/1

Liberec 460 01

Zobrazit

info@hospiczdislavy.cz http://www.hospiczdislavy.cz

Chráněné bydlení

Most k naději, z. s.

P. Jilemnického 1929

Most 434 01

Zobrazit

vedouci.tp@mostknadeji.cz http://mostknadeji.eu

Krizová pomoc

Most k naději, z. s.

P. Jilemnického 1929

Most 434 01

Zobrazit

vedouci.tp@mostknadeji.cz http://mostknadeji.eu

Terénní programy

Most k naději, z. s.

P. Jilemnického 1929

Most 434 01

Zobrazit

vedouci.tp@mostknadeji.cz http://mostknadeji.eu

Sociálně terapeutické dílny

Domov Harcov, o. p. s.

Vlčí vrch 323/54

Liberec 460 01

Zobrazit

domov-harcov@volny.cz http://www.domov-harcov.cz/

Osobní asistence

Domov Harcov, o. p. s.

Vlčí vrch 323/54

Liberec 460 01

Zobrazit

domov-harcov@volny.cz http://www.domov-harcov.cz/